Köpvillkor

Generell information
Villkoren som följer gäller för dina köp och användning av webbsidan www.qunikofsweden.se. Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och
Qunik of Sweden AB innehavare av varumärket ”Qunik of Sweden”, org. Nr 559057-9446, nedan kallad ”Qunik of Sweden”.
När du gör ett eller flera köp av Qunik of Sweden genom denna webbsida förbinder du dig till villkoren som finns nedan, vi ber dig därför att noga läsa igenom detta.

Bekräftelse - Kvitto
Då din beställning är gjord kommer du erhålla ett bekräftelsemail från Qunik of Sweden. Det är därför viktigt att du anger din rätta mailadress vid beställning, samt att du behåller bekräftelsen som utgör ett kvitto på din beställning.

Betalning
Kortbetalning
I samarbete med PayEx erbjuder vi kortbetalningar med Visa och Mastercard. PayEx krypterar all känslig kortdata så att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos PayEx. Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Faktura
I samarbete med PayEx erbjuder vi betalning mot faktura som skickas till din folkbokföringsadress med 14 dagars betalningsvillkor från och med att ordern är expedierad. Betalningsalternativer är endast möjligt för privatpersoner folkbokförda i Sverige. Vid betalning mot faktura accepteras endast leverans till folkbokföringsadress. Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktureringsavgift utgår med för närvarande 0 kronor. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Delbetala
I samarbete med PayEx erbjuder vi delbetalning.  Alla dina inköp med PayEx Delbetala som betalsätt samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Vid betalning med PayEx Delbetala kommer du att få lämna uppgifter om namn, personnummer och adress för identifiering och kreditprövning i realtid. Blir du godkänd får du ett avtal om kontokredit med vår betaltjänstleverantör PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Avtalet löper tills vidare. Det kan sägas upp på sätt som anges i allmänna villkor http://payex.se/media/619157/allmaenna-villkor-payex-delbetala.pdf

När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas med anledning av att nya inköp görs. Lägsta belopp att betala per månad är 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Klicka på länken här intill för att läsa fullständiga villkor och för att ta del av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation http://payex.se/media/619138/payex-delbetala-standardiserad-europeisk-konsumentinformation-2014-11-01.pdf

 Information om behandling av personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för PayEx ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta.

Information om överlåtelse
Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan.

Beställning
Qunik of Sweden förbehåller sig rätten att korrigera eller ändra priser på erlagda beställningar. Om en beställning gjorts då ett pris uppenbart blivit felaktigt kan Qunik of Sweden avbryta köpet och betala tillbaka kunden den summa som erlagts.
Kunden har rätt att returnera en vara som beställts inom 14 dagar från beställningsdatumet. För godkänd retur skall produkten och dess förpackning vara i oförändrat skick. Vid retur ska kunden ta kontakt med Qunik of Sweden för att erhålla en adress för retur. Kunden skall öppna paketet som produkten ligger i varsamt, då denna skall återanvändas om kunden vill returnera produkten. Om en vara skadas under transport från Qunik of Sweden till kund ska kunden höra av sig inom 14 dagar och meddela detta.

Leverans
Leveranstiden är 2-5 arbetsdagar efter vi mottagit ordern. Qunik of Sweden levererar sina beställningar i samarbete med Postnord i Sverige, samt dess samarbetspartners vid leverans till andra länder i världen.
Qunik of Sweden förbehåller att viss försening kan förekomma vid leverans, exempelvis om beställd produkt är slutsåld. Om den aktuella produkten återfinns i lager inom kort tid ligger beställningen kvar, annars betalar Qunik of Sweden tillbaka erlagd summa till kunden. Qunik of Sweden reserverar sig också mot eventuella förseningar som beror på externa faktorer så som exempelvis olyckor vid transport, strejk, naturkatastrofer eller liknande. Om kunden upplever en stor försening ska denne kontakta Qunik of Sweden för möjligheten att kunna avbeställa sin produkt och få en återbetalning av erlagd summa.
Qunik of Sweden ansvar ej för fel vid leverans som beror på eventuellt fel av leveransadress, otillgänglighet vid leverans och liknande fel som uppstår på grund av beställarens felaktigt angivna uppgifter.

Garanti
Garantitiden är 2 år från och med beställningsdatumet. Garantin innefattar urverk, boett och glas. Skada eller förändring som orsakats av slitage, olycka, vårdslöshet eller liknande täcks inte av garantin. Vid retur då garantin ej täcker skada/förändring kan kunden komma att debiteras för frakt och eventuell reparation. Kunden skall kontaktas innan reperation görs. Qunik of Sweden förbehåller sig också rätten att vid skada/förslitning som täcks av garanti erbjuda kunden en ny klocka och kassera den gamla (Endast om reparationskostnad överstiger klockans nypris). Vid retur av garantiärende ska kunden skicka med kvitto som fungerar som garantibevis. Batteriet och banden omfattas ej av garantin och vid byte av batteri tas avgift ut.

Priser
Qunik of Sweden förbehåller sig rätten att fritt kunna justera priser på sina produkter. Priset på alla produkter på webbsidan är inklusive moms.

Personuppgifter
För att göra beställning krävs vissa personuppgifter om kunden. Dessa uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte lämnas ut till tredje part (undantag vid misstanke om brott).

Produktinformation
Qunik of Sweden förbehåller sig rätten att ändra information om produkter, ändra priser samt ändra andra kostnader. Produktbilder och information om produkterna ska ge en så verklig bild som möjligt. Qunik of Sweden förbehåller sig dock att eventuella fel kan förekomma på webbsidan. Likväl garanterar Qunik of Sweden ej att bilderna exakt återspeglar produktens utseende och reserverar oss för att betraktarens inställningar på dator, smartphone, läsplatta eller liknande kan vara annorlunda och påverka bildernas kvalitét. Bilderna ska endast ses som en illustration.

Force Majeure
Qunik of Sweden ansvarar ej för omständigheter som ligger bortom Qunik of Swedens kontroll och skall undantas från skadeståndsansvar och andra eventuella påföljder till följds av dessa omständigheter. Dessa omständigheter kan vara krig, strejk, bränder, översvämningar, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga väderförhållanden vid transport, förseningar från leverantör, ändrad lagstiftning, statlig invention samt om Qunik of Sweden eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för brott.

Användargenererat innehåll av extern part
Qunik of Swedens webbsida kan komma att innehålla eventuella bilder, filmer, citat och likande som uppkommit på sociala medier. Qunik of Sweden gör inget anspråk på ägandet av dessa och tar inte heller något juridisk ansvar för det. I det fall att du personligen eller genom annan misstänker att det skett ett upphovsintrång eller intrång på annat sätt, vänligen kontakta Qunik of Swedens kundtjänst.

Ändringar
Qunik of Sweden kan komma att uppdatera de allmänna villkoren med jämna mellanrum. Vi rekommenderar dig att alltid uppdatera dig med dessa villkor vid nya köp från denna webbsida.

Ansvarsfrihet vid skada/olycka
Qunik of Sweden förbehåller sig ansvarsfrihet gällande olyckor och skador som uppkommer vid missbruk och vårdslöshet med produkten. Personskador, sakskador, förmögenhetsskador med mera som uppkommit på grund av missbruk eller vårdslöshet med produkten kan ej ansvar gällande skadestånd åberopas på Qunik of Sweden.